QUANDO HO PERSO LA TESTA Matilde Tacchini & Mercè Galí

QUANDO HO PERSO LA TESTA

Matilde Tacchini & Mercè Galí

Quante volte si dice ai bambini ‘dove hai messo la testa’? Questa è la storia di un ragazzino che la testa l’ha persa veramente, perché viaggia coi suoi pensieri e attraversa il mondo da una parte all’altra, mentre la realtà lo richiama ai suoi compiti, senza peraltro alcuna fortuna. Esiste una maniera di tornare in sè?

Ressenyes:

Modulazioni temporali

 

ENGLISH


 

WHEN I LOST MY HEAD

Matilde Tacchini & Mercè Galí

How often are children told ‘where have you put your head’? This is the story of a little boy who has really lost his head, as he travels with his thoughts and traverses the world from one side to the other, while reality calls him back to his tasks, without, moreover, any luck. Is there a way to come to his senses?


 

QUAN VAIG PERDRE EL CAP

Matilde Tacchini & Mercè Galí

Amb quina freqüència se’ls diu als nens “on tens el cap”? Aquesta és la història d’un nen que realment ha perdut el cap, mentre viatja amb els seus pensaments i recorre el món d’una banda a l’altra, mentre la realitat el torna a cridar a les seves tasques, sense, a més, cap sort. Hi ha alguna manera de recuperar el cap?

 

 

Share Project :