CONTEM LA REVOLTA

CONTEM LA REVOLTA

Text: Carla Gracia

Il·lustracions: Mercè Galí

Editorial: El Cep i la Nansa edicions

Idea i coordinació del projecte: Sonsoles Santís

Barcelona, agost 2019

 

Català

Aquesta és la història de la Revolta de les Quintes que va tenir lloc a la Vila de Gràcia durant sis dies d’abril de 1870. La van començar dones, mares i lluitadores, que no sabien de lletra, però sí de pèrdues, injustícies i llibertats. La llegenda ens diu que, durant el setge (que van patir), una dona no va deixar de fer sonar en cap moment la campana de la Torre del Rellotge per espantar l’exèrcit i donar temps a les seves companyes i companys a fugir.

Aquest àlbum neix  de la voluntat  que aquells dies no caiguin en l’oblit i es reconegui la partici- pació activa de les dones valentes, que son les primeres en defensar els seus fills i les seves families d’una situació injusta. Un llibre que defensa els drets i llibertats de tots i totes.

 

English

This is the story of the Revolt of the Quintas that took place in the Gracia neighborhood of Barcelona between April 4 and 7, 1870. It was a revolt initiated by women, mothers and fighters who could not read or write, but who knew a lot about losses, injustices and freedom. The legend says that a woman, Marianna, rang the bell of the Clock Tower until the last moment to scare the army and give time to her peers to ee before the military entered the neighborhood of Gracia.

This illustrated album is born from the hope that these days of blood are not forgotten and the active participation of brave women, who are the rst to defend their children and their families from unfair situations, is recognized.

 

Castellano

Esta es la historia de la Revuelta de las Quintas que tuvo lugar en el barrio de Gracia de Barcelona entre el 4 y el 7 de abril de 1870. Fue una revuelta iniciada por mujeres, madres y lu- chadoras que no sabían leer ni escribir, pero que entendían de pérdidas, injusticias y libertad. La leyenda dice que una mujer, Marianna, hizo sonar la campana de la Torre del Reloj hasta el último momento para espantar al ejército y dar tiempo a sus compañeras y compañeros para que huyeran antes de que los militares entraran en el barrio de Gracia.

Este álbum ilustrado nace de la voluntad de que aquellos días sangrientos no queden en el olvido y se reconozca la partici- pación activa de las mujeres valientes, que son las primeras en defender sus hijos y sus familias de las situaciones injustas.

Share Project :